arya isminin anlamı

Arya İsminin Anlamı

Arya ismi, çeşitli kültürlerde farklı anlamlara gelebilen köklü bir isimdir. İran kökenli Arya, “soylu,” “beyaz,” ya da “yüce” gibi anlamlara gelirken, Sanskrit kökenli Arya ise “saygıdeğer” ya da “sevimli” gibi…