cinsel kimlik ve cinsel yönelim

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim

Cinsellik, bireylerin kimliklerinin önemli bir parçasını oluşturan karmaşık ve çok yönlü bir konsepttir. Cinsel kimlik ve cinsel yönelim, bireylerin kendilerini anlamaları, ifade etmeleri ve toplumsal ilişkilerdeki rollerini belirlemeleri açısından kritik…