Enneagram, kişilik tiplerini anlama ve keşfetme amacı güden kökeni eski bir bilgidir. Bu model, bireylerin dünya görüşleri, düşünce kalıpları, davranış eğilimleri ve kişisel gelişim potansiyellerini anlamak için kullanılan derinlemesine bir araçtır.

Enneagram Kişilik Tipleri:

 1. Perfeksionist (1): Mükemmeliyetçi, düzenli ve sorumluluk sahibi.
 2. Yardımcı (2): Yardımsever, sevecen ve başkalarına odaklı.
 3. Başarı Odaklı (3): Hedefe odaklı, başarıya önem veren ve etkileyici.
 4. Sanatçı (4): Duygusal, özgün ve derin düşünen.
 5. Gözlemci (5): Bilgiye yönelik, analitik ve bağımsız.
 6. Sadık (6): Güvene önem veren, sadık ve sorumluluk sahibi.
 7. Maceracı (7): Keşifçi, enerjik ve olumlu.
 8. Lider (8): Güçlü, kararlı ve sorumluluk sahibi.
 9. Uyumlu (9): Uyumlu, huzur arayan ve barışçıl.

Enneagram’ın Temel İlkeleri:

 1. Temel Korku ve İstek: Her kişilik tipinin temel korku ve isteği vardır.
 2. Stres ve Güven Alanları: Kişilik tipleri stres altında ve güvenli hissettikleri durumlarda farklı davranışlar sergiler.
 3. Gelişim Yolları: Enneagram, bireylerin gelişim yollarını ve potansiyel dönüşümlerini vurgular.

Enneagram’ın Faydaları:

 1. Kişisel Gelişim: Enneagram, bireylerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını anlamalarına yardımcı olur.
 2. İlişki Dinamikleri: Kişilik tiplerinin anlaşılması, ilişkilerde daha derin bir anlayışa yol açar.
 3. Liderlik Gelişimi: Enneagram, liderlerin takım yönetimi ve liderlik becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.
 4. Empati ve Anlayış: Başkalarını anlama ve empati kurma yeteneğini geliştirir.

Enneagram, kişisel gelişim ve derinlemesine öz farkındalık için kullanılan etkili bir araçtır. Ancak, bu modelin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması için uzman rehberliği önerilir. Her bireyin benzersiz olduğunu ve kişilik tiplerinin genellemeler olduğunu anlamak önemlidir.