asaf isminin anlamı

Asaf İsminin Anlamı

Asaf, kökeni Arapça olan bir isimdir. “Kuruluş, temel, dayanak” gibi anlamlar taşır. İslam kültüründe yaygın olarak kullanılan bir isimdir ve pozitif, güçlü anlamlar içerir. Asaf İsmi ve Karakteristik Özellikleri: Bilgili:…