om farklı kültürlerdeki derin anlamı

OM: Farklı Kültürlerdeki Derin Anlamı

“OM,” Hint kültürü ve Hinduizm’de kökeni olan bir mantrayı ve kutsal bir sembolü temsil eder. Ancak, OM’un anlamı sadece Hinduizm ile sınırlı değildir; birçok farklı inanış sistemine, kültüre ve gelenekte…