içe dönüklük türleri ve özellikleri

İçe Dönüklük Türleri ve Özellikleri

İnsanların kişilik özellikleri geniş bir yelpazede değişebilir, ancak birçok psikolog ve uzman, bireyleri içe dönük veya dışa dönük olma eğilimlerine göre sınıflandırır. İçe dönük kişilik tipleri, genellikle daha içsel odaklı,…